(1)
Muhammad Fakhrurrazi Ahmad. Webinar: ‘Poverty Porn’ Vs. Misi Kebajikan Dan Kemanusiaan: Memperkasakan Integriti Dan Professionalisme NGO Islam Bertaraf Antarabangsa: Poverty Porn Vs. Charity and Humanitarian Mission: Empowering Integrity and Professionalism to Establish a World-Class Islamic NGO. ICR Journal 2021, 12, 364-365.