Muhammad Fakhrurrazi Ahmad. (2021). Webinar: ‘Poverty Porn’ vs. Misi Kebajikan dan Kemanusiaan: Memperkasakan Integriti dan Professionalisme NGO Islam Bertaraf Antarabangsa: Poverty Porn vs. Charity and Humanitarian Mission: Empowering Integrity and Professionalism to Establish a World-Class Islamic NGO. ICR Journal, 12(2), 364–365. https://doi.org/10.52282/icr.v12i2.896