Muhammad Fakhrurrazi Ahmad. 2021. “Webinar: ‘Poverty Porn’ Vs. Misi Kebajikan Dan Kemanusiaan: Memperkasakan Integriti Dan Professionalisme NGO Islam Bertaraf Antarabangsa: Poverty Porn Vs. Charity and Humanitarian Mission: Empowering Integrity and Professionalism to Establish a World-Class Islamic NGO”. ICR Journal 12 (2):364-65. https://doi.org/10.52282/icr.v12i2.896.