Muhammad Fakhrurrazi Ahmad (2021) “Webinar: ‘Poverty Porn’ vs. Misi Kebajikan dan Kemanusiaan: Memperkasakan Integriti dan Professionalisme NGO Islam Bertaraf Antarabangsa: Poverty Porn vs. Charity and Humanitarian Mission: Empowering Integrity and Professionalism to Establish a World-Class Islamic NGO”, ICR Journal, 12(2), pp. 364–365. doi: 10.52282/icr.v12i2.896.