[1]
Muhammad Fakhrurrazi Ahmad, “Webinar: ‘Poverty Porn’ vs. Misi Kebajikan dan Kemanusiaan: Memperkasakan Integriti dan Professionalisme NGO Islam Bertaraf Antarabangsa: Poverty Porn vs. Charity and Humanitarian Mission: Empowering Integrity and Professionalism to Establish a World-Class Islamic NGO”, ICR Journal, vol. 12, no. 2, pp. 364–365, Dec. 2021.