Muhammad Fakhrurrazi Ahmad. “Webinar: ‘Poverty Porn’ Vs. Misi Kebajikan Dan Kemanusiaan: Memperkasakan Integriti Dan Professionalisme NGO Islam Bertaraf Antarabangsa: Poverty Porn Vs. Charity and Humanitarian Mission: Empowering Integrity and Professionalism to Establish a World-Class Islamic NGO”. ICR Journal, vol. 12, no. 2, Dec. 2021, pp. 364-5, doi:10.52282/icr.v12i2.896.